Nota prawna

  1. Właścicielem strony www.fnord.com.pl jest Piotr Skrzynecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FNORD Piotr Skrzynecki”, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Sulejowa pod numerem 3041, NIP: 771-223-26-73, REGON: 100291069.
  2. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Informacje zawarte na stronie nie stanowią porady prawnej. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podjęcia lub zaniechania działań na podstawie informacji zawartych na stronie.
  4. Pytanie złożone za pośrednictwem formularza porady online stanowi ofertę zawarcia umowy. Kancelaria Fnord po zapoznaniu się z treścią zapytania przedstawi ofertę cenową. Porada prawna zostanie przesłana e-mailem w formacie .pdf po uiszczenia przez klienta honorarium. W celu odczytania pliku .pdf należy zaopatrzyć się w odpowiednie oprogramowanie.
  5. Właściciel strony podejmuje starania, aby informacje zawarte na stronie były kompletne, poprawne i aktualne. Właściciel nie składa żadnych zapewnień ani nie ponosi odpowiedzialności jeśli informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne.
  6. Strona zoptymalizowana jest do rozdzielczości 1024x768 oraz przeglądarki Firefox wersja 3.0 lub nowsza. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyświetlania strony, jak również za przerwy w dostępie do strony oraz kontaktowaniu się za pośrednictwem strony, wynikające z działań firmy świadczącej usługi hostingu strony, użytkowników lub gdy wina tkwi po stronie łączy telekomunikacyjnych.
  7. Użytkownik strony ma możliwość skontaktowania się z właścicielem strony za pomocą formularza kontaktowego. Wszelkie dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez osobę inicjującą kontakt i będą użyte wyłącznie w celach kontaktowych.
  8. Szata graficzna strony, logo „Fnord”, zdjęcia oraz treści zamieszczone na stronie są chronione prawem autorskim. Reprodukcja i rozpowszechnianie w/w treści są zabronione.
Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna