Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Obsługa wspólnot mieszkaniowych jest główną ze specjalizacji Kancelarii FNORD. Naszym Klientom proponujemy zarówno stałą obsługę prawną, jak i pomoc w poszczególnych zagadnieniach, jakie mogą powstać we wspólnocie mieszkaniowej. W szczególności oferujemy:

  • analizę pod względem zgodności z prawem oraz przygotowywaniu projektów uchwał
  • bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach istnienia wspólnoty mieszkaniowej
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w związku z nieuiszczaniem zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną
  • opracowywanie i wdrażanie koncepcji postępowania przeciwko developerom w przypadku ujawnienia wad na nieruchomości wspólnej
  • prowadzenie spraw o przymusowy wykup lokalu
Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna