Odszkodowania

W wielu sytuacjach życiowych dochodzi do naruszenia naszych dóbr osobistych i majątkowych. Szkody mogą powstać zarówno w życiu codziennym, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak również w trakcie podróży czy wypoczynku. Kancelaria FNORD oferuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań m. in. w zakresie:

  • Odszkodowań lotniczych
  • Odszkodowań turystycznych
  • Odszkodowań z tytułu szkody na mieniu i osobie

Kompleksowa pomoc w dochodzeniu roszczeń obejmuje:

  • postępowanie przedsądowe: reprezentujemy podczas czynności zmierzających do wytoczenia powództwa, ustalamy zakres możliwych roszczeń, poprzez kontakt z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody staramy się doprowadzić do polubownego, korzystnego dla klienta zakończenia sprawy
  • reprezentacja przed sądami i organami administracji: w przypadku gdy nie uda się osiągnąć porozumienia ze zobowiązanym, zaproponujemy sporządzenie pozwu i innych pism procesowych oraz zapewnimy reprezentację podczas rozpraw przed sądem lub organem administracji powołanym do rozpoznania danej sprawy
  • egzekucja świadczeń: po uzyskaniu korzystnego orzeczenia zapewniamy reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do wyegzekwowania zasądzonych należności
Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna