Odszkodowania lotnicze

W przypadku zakłócenia podróży lotniczej Kancelaria FNORD oferuje pomoc w uzyskaniu świadczeń wynikających z przepisów Unii Europejskiej i umów międzynarodowych:

  • zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 euro, zależnie od długości lotu
  • zwrotu kosztów poniesionych podczas oczekiwania na opóźniony lub zastępczy lot, np. kosztów posiłków, noclegów w hotelu, transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem
  • zwrotu kosztu niewykorzystanego biletu w przypadku rezygnacji z podróży
  • odszkodowania za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie bagażu

Zaletą dochodzenia odszkodowania ryczałtowego jest brak konieczności wykazywania faktycznie poniesionej szkody. W przypadku, gdy rzeczywiste straty przekraczają wyżej wskazane kwoty, zapewniamy pomoc w dochodzeniu dalszych roszczeń na podstawie przepisów konwencji montrealskiej.

Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna