Odszkodowania turystyczne

Rozbieżność, jak i niezgodność oferty turystycznej ze stanem faktycznym z pewnością wpływa niekorzystnie na jakość wycieczki.

Kancelaria FNORD oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania od organizatora wycieczki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna