Prawo administracyjne

Kancelaria FNORD reprezentuje swoich klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Przygotowujemy wnioski o wszczęcie postępowania, reprezentujemy interesy klientów w jego toku, a także przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych, nadzwyczajne środki zaskarżenia, skargi do sądów administracyjnych oraz zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna