Prawo konsumenckie

Ochrona praw konsumenta pełni istotną rolę we współczesnym świecie, w którym występuje znacząca dysproporcja między przedsiębiorcami a konsumentami. Dla konsumenta ważna jest świadomość zakresu posiadanych uprawnień. Kancelaria FNORD zapewnia obsługę klientów indywidualnych (konsumentów) w pełnym zakresie przysługujących im roszczeń, w szczególności w przypadku:

  • umów zawieranych na odległość (przez internet)
  • umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
  • umów kredytowych
Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna