Bieżąca obsługa korporacyjna

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną związaną z wszelkimi aspektami prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i administracyjnego. Proponujemy pomoc i doradztwo m. in. w zakresie:

 • przygotowanie i opiniowanie pod kątem zgodności z prawem projektów umów handlowych
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami administracji
 • opracowania projektów umów, uchwał i regulaminów
 • obsługi prawnej zgromadzeń wspólników
 • obniżania i podwyższania kapitału zakładowego
 • zmiany składu organów spółki
 • zmiany umowy spółki
 • wyłączenia wspólnika
 • odpowiedzialności członków zarządu
 • stosunków między wspólnikami a spółką
 • przygotowania aktów z zakresu prawa pracy (regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.)
 • reprezentacji pracodawcy w sporach z pracownikami
 • umowy o pracę i kontraktów menadżerskich
 • obsługi w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym reprezentacji w postępowaniach odwoławczych
 • zastępstwa prawnego w postępowaniach administracyjnych, w tym pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń na działalność regulowaną
Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna