Zastępstwo procesowe

Kancelaria FNORD zapewnia zastępstwo prawne na każdym etapie postępowania prowadzonego przed sądem lub organem administracji. Prawnicy kancelarii mają szerokie doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych, we wszystkich instancjach.

Podejmiemy się kompleksowego prowadzenia danej sprawy lub przygotujemy zlecone pismo procesowe.

Profesjonalne tworzenie stron www zapewnia agencja interaktywna